top of page

Authentieke en duurzame beslissingen dankzij het Keuzekompas®

Het Keuzekompas® helpt mensen om die dingen, die er voor hen écht toe doen, op een rijtje te zetten wanneer belangrijke levenskeuzes zich aandienen. Beslissingen in studie, werk en leven zijn immers zoveel authentieker en duurzamer wanneer ze aansluiten bij jouw intern kompas.

Een Keuzekompas® is jouw persoonlijke handleiding. Het is een overzicht van:

 • Jouw waarden;

 • Jouw energiebronnen;

 • Jouw dromen of doelen;

 • De dingen waar je meer wil mee doen of net niet;

 • De omgevingen die voor jou kloppen of net niet
   

Het kompas is jouw gids bij het maken van jouw levenskeuzes. 

Jongeren gebruiken het kompas om leerkeuzes te maken; volwassenen zetten het in bij job- of loopbaankeuzes, bij keuzes op vlak van groei en ontwikkeling, bij organisatie-ontwikkelingstrajecten. Maar ook persoonlijke keuzes rond bijv. levensinvulling krijgen richting dankzij een helder Keuzekompas®.

Het Keuzekompas® versterkt ook jouw veerkracht; het helpt je rechtop te staan wanneer het leven jou een slag toebracht.

Kompas en wereldkaart_edited.jpg

Hoe maak je jouw Keuzekompas®?

Een Keuzekompas® maak je zelf – alleen jij kunt voelen wat je nodig hebt. Je doet dit aan de hand van een aantal reflectieoefeningen die wij hiervoor hebben ontwikkeld. Je doet dit ook samen met een coach – één van onze 30 gidsen in het landschap van zelfontdekking. Zij wandelen samen met jou jouw ontdekkingstocht. Ze prikkelen jouw denken door de vragen die ze stellen. Af en toe ontmoeten jullie elkaar, maar een flink stuk van de weg wandel je jouw eigen pad. Zij worden er blij van wanneer ze de lichtjes in jouw ogen zien blinken, want dat betekent dat er alweer een stukje van jouw kompas helder is geworden. 

Jouw ontdekkingstocht duurt al gauw enkele weken. Tijdens deze wandeling loopt jouw coach met je mee. Concreet mag je het volgende verwachten:

 • Tijdens de intake maak je kennis met jouw coach. Hij/zij geeft je jouw persoonlijke toolbox vol oefeningen die je helpen op je reis. Samen maken jullie ook afspraken over hoe de reis zal lopen;

 • Tijdens de reis heb je af en toe ook ontmoetingsmomenten met jouw coach om samen de voortgang te bespreken. Tussentijds bestaat de mogelijkheid om via mail of SMS prikkelende vragen te krijgen die je verder helpen op je tocht;

 • Op het eind van de reis verwerk jij samen met jouw gids al jouw inzichten in een Keuzekompas®. Een cadeau voor de rest van je leven !
   

Zon in woestijn_edited.jpg

Wat kun je na afloop van deze ontdekkingsreis doen met jouw Keuzekompas®?

 • Veranker het en praat erover met jouw netwerk. Vertel waar je in gelooft, waar je voor staat, waar je goed in bent en van geniet. Zo ontstaat verbinding van binnenuit;

 • Jouw Keuzekompas® is een variatie op jouw diploma. Een diploma vertelt dat je op een bepaald moment in je leven in staat was bepaalde opgelegde normen te behalen; een kompas vertelt wie je bent en wat je kunt betekenen voor jouw netwerk;

 • Gebruik het bij het maken van keuzes in jouw persoonlijke groei en in de groei van jouw netwerk;

 • Bespreek het met jouw manager, met  jouw team en met jouw collega’s. Zo maak je diepere verbindingen. Sommige teams verdelen het werk op basis van ieders Keuzekompas®, waardoor de teamleden meer kunnen doen van waar ze echt goed in zijn;

 • Leef, experimenteer, verken, ontdek, groei … in de richting die jouw kompas aanwijst. 

Wandelen op dijk_edited.jpg

Keuzekompas® opleiding

Wie als coach, leerkracht, CLB-medewerker, HR-medewerker, therapeut of begeleider … aan de slag wil met het Keuzekompas®, dient beslagen op het ijs te komen. Daarom organiseren wij tweemaal per jaar een driedaagse training met mogelijkheid tot certificatie.

 

Na deze opleiding ben je ingewijd in de methodologische en praktische grondslagen van het Keuzekompas® en na certificatie ben je gerechtigd om het instrument in te zetten in jouw praktijk, school of bedrijf.

De opleiding wordt verzorgd door de Keuzekompas®-trainers bij The Future Generation VZW. 

Wij gaan ervan uit dat de deelnemers een basisopleiding coaching achter de rug hebben. Is dat niet het geval, dan is het aangewezen om in parallel aan de opleiding Keuzekompas®, de basisvaardigheden coaching via een ander kanaal te verwerven (informeer je hierover bij ons).

Na het succesvol volgen van de training Keuzekompas® word je lid van de Inside-Out Community. Dit heeft als bijkomend voordeel dat je opgenomen wordt in de lijst van erkende coaches op deze website, dat je gratis toegang krijgt tot onze interne opleidingen, intervisiemomenten en ons intern samenwerkings- en communicatieplatform (Teams), dat je doorverwijzing kunt krijgen van coachees die zich centraal aanmelden, en dat je deel uitmaakt van een netwerk van gelijkgezinden waarmee je regelmatig kunt ontmoeten, verbinden en verder ontwikkelen. Om van al deze opties gebruik te kunnen maken, betaal je een jaarlijks lidgeld.

De volgende Keuzekompas opleiding gaat door in het Antwerpse op:

 • Maandag 7 oktober 2024

 • Maandag 21 oktober 2024

 • Maandag 4 november 2024

De prijs van de opleiding bedraagt 1.195€ (excl. BTW) en je krijgt daarvoor in de plaats:

 • Je eigen Keuzekompas traject

 • 3 dagen kwalitatieve opleiding in de methodieken die aan de grond liggen van het Keuzekompas afgewisseld met oefeningen

 • Uitgebreid naslagwerk 

We laten maximaal 10 deelnemers toe om de kwaliteit te garanderen.
 

Geïnteresseerd? Meld je via info@keuzekompas.be

Bel ons

00 32 497 48 84 44

Mail ons

Volg ons

 • Instagram
 • Facebook

Nog meer over het Keuzekompas® 

Hoe verhoudt het Keuzekompas® zich tot andere ontwikkelingsinstrumenten zoals bv diagnostische zelftests, development centers,…?

Het Keuzekompas® is een instrument om op een inside-out manier aan ontwikkeling te doen binnen organisaties.

Klassieke instrumenten zoals bv development centers werken op een outside-in manier (van binnen naar buiten – door de competenties te diagnosticeren en de gaps te definiëren worden de ontwikkelingspistes van de medewerker vastgelegd). Het Keuzekompas® heeft het daarentegen over het potentieel van de medewerker en zijn persoonlijke wens om te groeien, vertrekkend vanuit zijn of haar unieke talenten en passies. 

Een Keuzekompas® is dan ook zeer geschikt voor organisaties die op zoek zijn naar instrumenten van duurzame ontwikkeling, en die meer willen doen met het potentieel van hun medewerkers. Het Keuzekompas® geeft immers richting aan ontwikkeling binnen een context van zelfsturing en ondernemen vanuit purpose.

Wat is de methodologische grondslag van het Keuzekompas®?

Het Keuzekompas® is onder meer opgebouwd vanuit de grondslagen van de zelfdeterminatietheorie, naast de positieve psychologie, het waarderend onderzoek en krachtgericht coachen.

Binnen het veld van de zelfdeterminatietheorie wordt onderzoek gedaan naar het innerlijk kompas, dat ons als mens helpt bij het maken van belangrijke keuzes in ons leven. De methodiek die wij hebben ontwikkeld, hanteert verder een aantal coachingtechnieken die ontstaan zijn binnen het waarderend onderzoek (appreciative inquiry), krachtgerichte coaching en de positieve psychologie. Deze technieken worden ingezet om het bewustzijn van de coachee rond zijn intern kompas te vergroten.

De coaches die onze trajecten begeleiden werden allen opgeleid in deze coachingtechnieken. De kwaliteit van deze coaches worden ondersteund door permanente opleiding en intervisie. Maar meer nog dan het gebruik van dezelfde technieken, is er één iets wat hen verbindt: het geloof in het potentieel en de kracht van mensen.

Om onze methodiek voortdurend te verfijnen, werkten we nauw samen met de universiteit Gent, fac. Psychologische Wetenschappen (Prof. Dr. B. Soenens). Hij verricht wetenschappelijk onderzoek naar het innerlijk kompas en werkten samen een validatietraject van onze methodiek uit. 

Structuur Keuzekompas.png
bottom of page