top of page

Elk kind groeit met een IKsplorer

Logo IkSplorer.png

In een samenleving waar kinderen reeds van zeer jonge leeftijd overdadig gevoed worden in verwachtingen, moetens, punten, … merken we op dat steeds meer van deze ‘natuurlijke krachtbronnen’ verloren gaan. Hun groei stagneert en moeilijkheden en belemmeringen dienen zich aan waartegen ze geen natuurlijke oplossingsstrategie meer ontwikkeld hebben. 

Vanuit The Future Generation VZW willen we kijken of we ‘preventief’ iets kunnen aanbieden, zodat kinderen aansluiting kunnen houden bij hun eigen innerlijke diamant en persoonlijkheid, om zo ze vanuit hun kracht én in verbinding met hun omgeving, hun eigen toekomst in handen te kunnen nemen.

Zo ontstond ‘IKsplorer’: Een methodiek waarbij we kinderen tussen 8 en 18 op een visuele en toegankelijke manier in contact laten komen met hun innerlijke drive.  We geloven dat deze drive van nature gericht is op groei en ontwikkeling.

Basis van de methodiek is het geloof in de positieve kracht van elk individu om te groeien en het besef dat een stimu’lerende’ omgeving hierbij zeer versterkend werkt. 

Hierbij is de coach een ‘spelende spiegel’ t.a.v. het kind. Bij deze ontdekkingstochten worden uiteraard ook de ouders en de waardevolle context rond het kind mee betrokken op deze ontdekkingstocht.

Het kunnen en mogen ontdekken en inkleuren van het eigen groeitraject, biedt kinderen en jongeren de kans om van kinds af aan, zelfverzekerde mensen te zijn. Kinderen die in respect voor de ander, hun eigen waarden en krachten mee kunnen inzetten voor hun duurzame toekomst.

Daar willen wij alvast voor gaan!

Keuzes in lijn met je hart

IKsplorer-vliegend_Tekengebied+1 Vliegende uil.png

Wij bieden kinderen (vanaf 8 jaar), jongeren of jongvolwassenen (individuele) coaching aan waarbij we focussen op hun waarden, sterktes/talenten, krachten, dromen,... zodat ze kunnen voelen waar hun kernkracht zit om in het leven te groeien naar de best mogelijke versie van zichzelf op dat moment.

We zetten overtuigd in op de positieve benadering van de kracht van de kinderen, jongeren of jongvolwassenen. We geloven ook in de inside-out aanpak waarbij het kind, de jongere of de jongvolwassene aan het roer zit van het coachingtraject.

Wanneer na een vrijblijvend kennismakingsgesprek we akkoord zijn om samen aan de slag te gaan, spreken we concreet af. Tijdens het traject werken we enkel met het kind, de jongere of de jongvolwassene. Na de afronding van het traject organiseren we een terugkoppelingsmoment (bij kinderen of jongeren onder de 18 jaar) met de belanghebbenden waarbij het kind, de jongere of de jongvolwassene zijn of haar indrukken deelt.

IKsplorer opleiding

Vos_Tekengebied+1.png

Iedereen die geprikkeld wordt door dit verhaal en onze methodieken (positieve, krachtgerichte, inside-out benadering met zelfdeterminatie ondertoon) kan bij ons een training volgen om nadien IKsplorer zelf in te zetten.

Hierbij is het voor ons niet het effectief inzetten van de methodieken dat als einddoel gezet wordt, wel dat jij je als persoon rijker voelt om deze, al dan niet ten behoeve van het welzijn van kinderen, jongeren of jongvolwassenen, in te zetten.

Daarnaast krijgt elke training die het inside-out gedachtegoed uitdraagt, de draagwijdte en ondersteuning vanuit The Future Generation VZW.

De IKsplorer opleiding loopt samen met de Keuzekompas opleiding en wordt vervolgd door een halve dag verdieping.

Geïnteresseerd? Meld je via info@thefuturegeneration.nu

Bel ons

00 32 497 48 84 44

Mail ons

Volg ons

  • Instagram
bottom of page